Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans d'estats membres de la UE, de la resta d'estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa que des de fora de l'Estat espanyol vulguin entrar a Catalunya no necessiten visat; n'hi ha prou amb el passaport o document d'identitat en vigor en el qual consti la nacionalitat.

Aquests ciutadans poden romandre a Catalunya sense l'obligació de fer cap tipus de tràmit fins a un màxim de 3 mesos. Per a un període superior estan obligats a sol·licitar la inscripció al Registre Central d'Estrangers.

Per als nacionals de la resta de països, l'estada màxima és de 90 dies i és recomanable portar assegurança de viatge.

Tanmateix, els ciutadans d'aquests països que des de fora de l'Estat espanyol vulguin entrar a Catalunya han de complir uns requisits bàsics exigits per entrar al país:

  • Tenir passaport o document de viatge amb una validesa mínima de tres mesos posteriors a la data prevista de sortida del territori Schengen i que hagin estat expedits en els deu anys anteriors a la data d'entrada.
  • Presentar documents que justifiquin l'estada i acreditar mitjans econòmics suficients per al temps que pretenguin quedar-se.
  • Document justificatiu del lloc d'allotjament, reserva d'un viatge organitzat o bé carta d'invitació.
  • Visat, excepte en els casos que se n'estigui exempt. Per saber en quins països hi ha obligació o exempció d'obtenir un visat per turisme, clica quest enllaç.
  • En tots els casos, bitllet de tornada o de circuit turístic.

Atès que els requisits poden variar, és recomanable posar-se en contacte amb el consolat o ambaixada d'Espanya al país d'origen.

Pots accedir a més informació visitant la pàgina de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.