Els
països
Xina
Xina

Dades bàsiques Dades bàsiques

El 4 de desembre de 1982 es va adoptar una nova Constitució (en substitució de l'anterior, del 1978), segons la qual el president és elegit per un mandat de cinc anys per l'Assemblea Nacional Popular. No obstant això, el càrrec de president és sobretot cerimonial. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació