Els
països
Xile
Xile

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

Si bé Xile no té idioma oficial, la llengua d'ús habitual és l'espanyol. En conseqüència, és aconsellable que els documents públics no redactats originàriament en aquest idioma estiguin vàlidament traduïts per tal de facilitar-ne l'admissibilitat.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

El Departament de Traduccions del Ministeri d'Afers Exteriors de Xile realitza traduccions d'un idioma estranger a l'espanyol i viceversa. Pots accedir a més informació clicant en aquest enllaç.