Els
països
Xile
Xile

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

Existeix un conveni de doble nacionalitat entre Espanya i Xile signat el 24 de maig de 1958 d’acord amb el qual: informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar com a turistes a Xile i hi poden romandre fins a 90 dies. informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

El visat per estudiar es dóna als estrangers que viatgen a Xile amb l'objectiu de realitzar estudis en les institucions educatives de l'Estat o centres privats reconeguts, sempre que s’acrediti la matriculació en la institució o centre. informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

1. Descripció de l’autorització

Les persones estrangeres que volen establir-se a Xile amb la intenció de treballar per compte propi han d’obtenir una autorització de residencia temporal en la modalitat anomenada Visa de residencia temporaria.  informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

1. Descripció de l’autorització

Les persones estrangeres que volen establir-se a Xile amb la intenció de treballar per compte d’altri han d’obtenir una autorització de residencia temporal en la modalitat anomenada visa sujeta a contrato.  informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

1. Descripció de l’autorització

La normativa en matèria d’estrangeria estableix un tipus específic d’autorització per a les persones que volen establir-se a Xile sense realitzar activitats de caràcter remunerat anomenadavisa de residencia temporaria, com a jubilat o rendista.  informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

1. Requisits per obtenir la cèdula d'identitat  informació