Els
països
Xile
Xile

Sistema públic d'intermediació Sistema públic d'intermediació

A Xile, el procés d'intermediació laboral el controla el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), organisme depenent del Ministerio de Trabajo i Previsión Social a través de:

  • Xarxa d'oficines municipals d'informació laboral (OMIL). Són les encarregades de donar informació pel que fa a les ofertes de treball, possibilitats laborals del municipi, així com donar suport en forma de cursos de capacitació gratuïts i de com realitzar el procediment per a obtenir els beneficis del fondo de cesantía solidario. En aquest enllaç es relacionen totes les OMIL del país i també es pot accedir a les ofertes de treball registrades a cadascuna d'elles.
  • Bolsa Nacional de Empleo (BNE). És un portal que ofereix informació sobre programes i cursos de capacitació, orientació laboral així com altres continguts vinculats a l'àmbit laboral. Té com a objectiu incrementar la reinserció laboral dels treballadors aturats afiliats al seguro de cesantía.
  • Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, a través del portal Chile Valora: té com a missió acreditar els coneixements, habilitats i aptituds dels treballadors que no disposen de titulació o certificat acadèmic, per tal de augmentar els coneixements i la productivitat dels treballadors. Els sindicats, les patronals i l'Estat conjuntament, són qui determinen els perfils professionals prioritaris.