Els
països
Xile
Xile

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

A Xile, el procés d’intermediació laboral el controla el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), organisme depenent del Ministerio de Trabajo i Previsión Social a través de: informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 de setembre de 2011 està en vigor el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguretat Social entre Xile i Espanya, que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació