Els
països
Xile
Xile

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

L’organització del sistema educatiu xilè es caracteritza per la seva descentralització. Així, existeixen quatre tipus d’establiments educatius:  informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L’assistència sanitària a Xile és dual, pública i privada: informació