Els
països
Xile
Xile

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 17.388.437 17.575.833 17.762.647 17.948.141

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 93.789 139.345 201.289
Percentatge sobre la població* 0,60% 0,85% 1,16%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 15.253 $ 15.764 $ 14.566 $ 13.416 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 8,10% 7,10 % 6,40 % 6,00 % 6,40 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 265.231.582.124 $ 277.078.709.135 $ 258.733.363.812 $ 240.796.388.429 $
Creixement percentual* 5,46 % 3,98 % 1,88 % 2,31 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 37% 60 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 35% 62 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 35% 62 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 33% 63 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 34,5 7,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
informació