Els
països
  •  Els països destacats en blau ofereixen informació general sobre el país i informació sobre les característiques dels tràmits més bàsics que cal tenir en compte.
  •  Els països destacats en verd només ofereixen informació general sobre el país; la informació més específica sobre els tràmits bàsics que cal dur a terme està en procés.