Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

ProcedimentsProcediments

  Educació secundària obligatòria

Per sol·licitar l'homologació o la convalidació d'un títol o uns estudis estrangers d'educació secundària obligatòria, cal seguir aquest procediment, tal com es detalla a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya... informació

  Batxillerat

Per sol·licitar l'homologació o la convalidació d'un títol o uns estudis estrangers de batxillerat, cal seguir aquest procediment, tal com es detalla a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya... informació

  Formació professional

Per sol·licitar l'homologació o la convalidació d'un títol o uns estudis estrangers de formació professional, cal seguir aquest procediment, tal com es detalla a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya... informació

  Altres ensenyaments

Per sol·licitar l'homologació o la convalidació d'un títol o uns estudis estrangers de música, art dramàtic, dansa, disseny, conservació i restauració de béns culturals o esports, cal seguir algun d'aquests procediments, tal com apareixen detallats a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya... informació