Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Validació d'estudis universitaris realitzats a l'estranger

 

Les persones que vulguin validar a Espanya els estudis universitaris cursats a l'estranger tenen a l'abast diverses opcions, cadascuna ajustada a una situació específica.

L'objectiu d'aquest servei és ajudar a identificar l'opció més adient a cada situació i informar sobre el procediment que cal seguir i l'òrgan competent per fer el tràmit. Cal aclarir que es tracta d'una matèria de gran complexitat, on la competència es distribueix entre un gran nombre d'òrgans segons el tipus de validació i segons la professió que s'hagi de desenvolupar, sense que la Generalitat de Catalunya hi tingui competència directa.

Tot i així, la Generalitat ha promogut el desplegament de l'anomenat Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU) amb el propòsit -entre d'altres- d'oferir a les persones interessades l'orientació, la informació i el seguiment adients per tal que puguin completar els tràmits necessaris de la forma més ràpida i eficient.