Banner Esquerra Catalunya
Del món
a Catalunya
Banner Catalunya
Tràmits pel retorn

Tràmits davant el sector acadèmic i/o empresarial Tràmits davant el sector acadèmic i/o empresarial

Acreditació de l'experiència laboral

Per a accedir a determinades prestacions, o per avalar la informació que incorporis al teu currículum i perfil professionals, és imprescindible que disposis de documents acreditatius de l'experiència laboral adquirida durant el període de residència a l'estranger (sigui per compte d'altri o per compte propi).

És important verificar que la documentació acreditativa identifiqui com a mínim: l'empresa, amb nom, CIF i adreça; la persona que signa el document en representació de l'empresa, amb nom i càrrec que ocupa; el lloc de treball, la categoria i les tasques desenvolupades durant la relació laboral; i el temps que ha durat aquesta relació.

És, doncs, convenient que demanis a les empreses on has treballat certificats amb aquesta informació.

Tot i això, hi ha altres documents que també poden ser útils: contractes per compte d'altri, certificats de les autoritats que han autoritzat el treball per compte propi, fulls de salari, rebuts de cotització, certificats, cartes d'acomiadament, etc.

Cal tenir en compte que, sempre que sigui possible, s'ha de sol·licitar, a la representació diplomàtica d'Espanya al país corresponent, l'autenticació dels documents que no siguin oficials.

Acreditació de la formació

Cal que legalitzis les titulacions acadèmiques (oficials o elevades a públiques per notari) que hagis obtingut a l'estranger.

L'objectiu d'aquest tràmit és certificar l'autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l'autoritat signant. Haver fet aquest tràmit abans del retorn facilita tot el procés de validació a Catalunya.

Pots trobar informació sobre la legalització a l'opció de menú d'aquest portal “Catalunya” / “Validesa de documents i títols” / “Legalització de documents oficials”.

Emporta't també cap a Catalunya els certificats d'altres cursos o estudis que hagis fet. Tingues present que, segons l'idioma en què estiguin redactats, serà adequat que els tradueixis al català o al castellà i que, si els has de presentar perquè tinguin efecte davant d'alguna administració pública, et caldrà que la traducció estigui feta per un traductor jurat.

Pots trobar informació sobre la traducció jurada a l'opció de menú d'aquest portal “Catalunya” / “Validesa de documents i títols” / “Traducció jurada de documents”.