Banner Esquerra Catalunya
Del món
a Catalunya
Banner Catalunya
Tràmits pel retorn

Tràmits davant el consolat Tràmits davant el consolat.

Abans de retornar cal que demanis al consolat la baixa del registre de matrícula i una certificació del temps de residència.

La baixa consular facilita diversos tràmits en relació amb l'entrada per duana de les teves pertinences personals (mobiliari, vehicles i efectes personals) amb franquícia de pagament de drets i impostos, en el cas de procedir d'un estat de fora del territori duaner de la Unió Europea (pots trobar informació més ampliada d'aquests aspectes concrets a l'apartat “Tràmits davant la duana” d'aquest mateix servei del portal).

També facilita la tramitació de les sol·licituds que puguis fer de prestacions per desocupació, de subsidis per a emigrants retornats o de la renda activa d'inserció.

El certificat del temps de residència et servirà com a justificant oficial del període de residència a l'estranger.

Baixa consular: Aquest és l'enllaç a la sol·licitud de baixa del registre de matrícula consular i d'emissió d'un certificat d'aquesta baixa. L'has d'enviar a l'oficina consular on estàs inscrit i no és imprescindible fer-ho personalment; recorda que has d'adjuntar-hi una fotocòpia del passaport o del DNI i que has d'indicar a quin domicili postal vols que t'enviïn la documentació. Si bé no hi ha un termini predeterminat per demanar la baixa, alguns consolats recomanen fer-ho dues o tres setmanes abans de marxar.

Fer aquest tràmit implicarà la baixa del padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) i, consegüentment, del cens electoral d'espanyols absents (CERA). Cal que recordis que en arribar a Catalunya t'hauràs d'empadronar (pots consultar l'apartat “Tràmits a Catalunya” / “Empadronament” d'aquest mateix servei del portal).

Certificació del període de residència: Aquest és l'enllaç a la sol·licitud de certificació del període complet de residència i de matrícula. Recorda que hi has d'adjuntar una fotocòpia del passaport o del DNI i que has d'indicar a quin domicili postal vols que t'enviïn la documentació.

Si no has demanat cap dels dos certificats abans de retornar a Catalunya, pots sol·licitar-los a la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris (telèfon: 91 379 17 00 / adreça electrònica: consular@maec.es ).

Si vols ampliar la informació que t'hem ofert, pots clicar aquest enllaç .