Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Prestacions per desocupacióTràmits al país de sortida

Tràmits davant el consolat Tràmits davant el consolat

Abans de retornar cal que demanis al consolat la baixa del registre de matrícula i una certificació del temps de residència. informació

Tràmits davant l’administració del país de sortida Tràmits davant l’administració del país de sortida

Si retornes d'un país de la UE, de l’EEE, de Suïssa o d’Austràlia i creus que tens dret a una prestació per desocupació a Espanya. informació

Tràmits davant el sector acadèmic i l’empresarial Tràmits davant el sector acadèmic i l’empresarial

Per a accedir a determinades prestacions, o per avalar la informació que incorporis al teu currículum i perfil professionals, és imprescindible que disposis de documents acreditatius de l’experiència laboral adquirida durant el període de residència a l’estranger. informació

Tràmits davant la duana Tràmits davant la duana

Si tornes a Catalunya des de l’anomenat territori duaner comunitari, pots traslladar-hi els teus efectes personals sense fer cap tràmit a la duana. informació

Tràmits davant el Servei d’Ocupació de Catalunya Tràmits davant el Servei d’Ocupació de Catalunya

Una peça clau en el retorn és el procés d’integració en el mercat laboral català. informació