Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Prestacions per desocupacióTràmits a Catalunya

empadronament-i-certificat-de-la-condicio-de-retornat Empadronament i certificat de la condició de retornat

T’has d’empadronar al municipi on resideixis. Per fer-ho, quan ja siguis a Catalunya hauràs d’anar al teu ajuntament amb el DNI i algun document que acrediti que hi resideixes. informació

Obtenció de documents personals Obtenció de documents personals

Document Nacional d’Identitat (DNI), passaport, permís per conduir, ... informació

Tràmits al registre civil Tràmits al registre civil

Les inscripcions fetes a l’exterior (naixement, matrimoni, defunció) passen, automàticament, al Registre Civil Central a Madrid (c/ Montera, 18, 28013 Madrid). informació

 Cerca de feina. Inscripció al SOC Cerca de feina. Inscripció al SOC

Per a la recerca de feina, és adequat que t’inscriguis al servei públic d’ocupació, que és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta inscripció és obligatòria si vols demanar alguna prestació per desocupació. informació

Comptes bancaris Comptes bancaris

Pots mantenir comptes bancaris, dipòsits a termini o comptes de valors a l’estranger. Ara bé, quan resideixis a Catalunya caldrà que declaris al Banc d’Espanya, en uns determinats terminis, les operacions que facis per compte propi amb no residents a Espanya i els saldos i les variacions d’actius i passius a l’exterior, si superen uns determinats imports. informació