Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Tràmits pel retorn

Disposar d'informació sobre els serveis i prestacions vinculades al procés de retorn permet planificar-lo i anticipar la solució a la infinitat de qüestions que cal resoldre en un procés com aquest.

Disposar de la condició legal de persona retornada facilita en determinades situacions algunes gestions vinculades amb el mateix procés de retorn.

Aquesta condició legal de retornat no s'adquireix pel fet físic del retorn, sinó amb l'acreditació de determinats requisits mitjançant alguns tràmits.

Abans de retornar a Catalunya és molt convenient que facis determinades gestions per poder acreditar la teva condició de persona retornada i gaudir dels drets que puguis tenir per la teva situació personal.

Així mateix, l'obtenció de determinats documents et facilitarà la cerca de feina a Catalunya i el tractament fiscal quan hi traslladis el mobiliari, els efectes personals o el vehicle.