Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Pla d’Ajuda al Retorn de la Generalitat Pla d’Ajuda al Retorn de la Generalitat

El Pla d'Ajuda al Retorn (PAR) consisteix en un seguit d'actuacions i mesures de suport als catalans i catalanes que decideixen retornar a Catalunya per establir-hi la seva residència i que es troben en situació de necessitat o desprotecció.

Aquest pla preveu que les persones catalanes retornades puguin accedir a les actuacions següents:

 1. Una prestació econòmica de pagament únic, només per als casos en què s'acredita manca de recursos econòmics.
 2. Un conjunt d'actuacions d'informació i orientació en diversos àmbits:
  • Els serveis i prestacions públics que facilitin la integració a Catalunya.
  • La formació ocupacional.
  • La inserció laboral, per mitjà del Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'accés a plans d'ocupació.
  • El treball per compte propi i l'autoocupació per mitjà de cooperatives i societats laborals a Catalunya.
  • Les accions formatives que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  • L'habitatge social.
  • La renda mínima d'inserció.
  • L'obtenció de la nacionalitat espanyola.
  • L'homologació i la convalidació tant de títols i d'estudis oficials com del permís de conduir.
  • Totes les altres actuacions que es considerin pertinents.

Per acollir-s'hi cal, entre altres requisits, haver residit a l'estranger, com a mínim, 6 anys continuats immediatament anteriors al retorn a Catalunya; o bé haver residit en un estat estranger 10 anys no continuats, i d'aquests, els 4 darrers immediatament anteriors al retorn a Catalunya.

En aquest enllaç trobaràs la informació de qui s'hi pot acollir, quines són les actuacions i en què consisteix la prestació econòmica.

Per accedir-hi, en primer lloc has de sol·licitar el reconeixement de la condició de persona retornada, en el termini dels 6 mesos següents al retorn a Catalunya.

A més, si vols sol·licitar la prestació econòmica has de presentar una altra sol·licitud, específica per a aquesta prestació, dins el termini de 2 anys des de l'endemà de la data del retorn definitiu a Catalunya.

En aquest enllaç trobaràs tota la informació que et cal per poder presentar les sol·licituds.

NOTA: No has de confondre aquest certificat de persona retornada amb el certificat d'emigrant retornat, que expedeix l'Administració General de l'Estat i que permet accedir a les prestacions per desocupació. En trobaràs més informació al servei d'aquest portal anomenat “Prestacions per desocupació” / “Prestacions si retornes d'un estat que no és UE, EEE, ni Suïssa, ni Austràlia”.

informació