Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Prestacions si retornes d’un país que no és UE, EEE, Suïssa, ni Austràlia Prestacions si retornes d’un país que no és UE, EEE, Suïssa, ni Austràlia

Els conceptes que es valoren a l'hora de determinar si reuneixes els requisits per accedir a una prestació econòmica per desocupació a Espanya (sigui una prestació contributiva, un subsidi o una renda activa d'inserció) són les cotitzacions que poguessis tenir a Espanya abans de marxar, el temps que has treballat i cotitzat a l'estranger, l'edat, els ingressos i l'existència de càrregues familiars.

En tots els casos, per tramitar una prestació quan retornes d’un estat que no és de la Unió Europea, ni de de l’Espai Econòmic Europeu, ni és Suïssa, ni Austràlia, hauràs de presentar un certificat d'emigrant retornat que indiqui la data de l'última sortida d'Espanya, la data de retorn, el temps treballat al país corresponent, si escau el període d'ocupació cotitzat i l'absència de dret a prestació per desocupació a l'esmentat país.

Hauràs de demanar aquest certificat a l'àrea o dependència de Treball i Immigració de la subdelegació del Govern de l'Estat a la província on resideixis.

Quan ho facis, caldrà que aportis la documentació que s'indica a la pàgina 17 del document d'aquest enllaç .

Dades de les unitats de Treball i Immigració de l'Administració General de l'Estat a Catalunya:

 • Passeig de Sant Joan, 189-193 (6è)
  08037 - Barcelona
 • 93 520 98 20
 • Avinguda 20 de Juny, 2
  17001 - Girona
 • 972 069 312
 • Avinguda Prat de la Riba, 36 (1r)
  25008 - Lleida
 • 973 959 210
 • Avinguda Estanislau Figueras, 59
  43002 - Tarragona
 • 977 999 030
informació

Cotitzats 360 dies abans de marxar a l’exterior Cotitzats 360 dies abans de marxar a l’exterior

Si tens cotitzats a Espanya, per desocupació, un mínim de 360 dies en els 6 anys anteriors a la darrera sortida d’Espanya, i no vas cobrar la prestació que se’n podia derivar, pots tramitar la prestació contributiva per desocupació. informació

Cotització nul·la o inferior a 360 dies i tens més de 55 anys Cotització nul·la o inferior a 360 dies i tens més de 55 anys

Si no tens cotitzats a Espanya, per desocupació, un mínim de 360 dies en els 6 anys anteriors a la darrera sortida d’Espanya, o bé ja vas cobrar la prestació que se’n podia derivar, i tens 55 anys o més, pots tenir dret a alguna de les prestacions següents. Tria l’opció que s’adapti a la teva situació: informació

Cotització nul·la o inferior a 360 dies i tens entre 45 i 54 anys Cotització nul·la o inferior a 360 dies i tens entre 45 i 54 anys

Si no tens cotitzats a Espanya, per desocupació, un mínim de 360 dies en els 6 anys anteriors a la darrera sortida d’Espanya, o bé ja vas cobrar la prestació que se’n podia derivar, i tens entre 45 i 54 anys, pots tenir dret a alguna de les prestacions següents. Tria l’opció que s’adapti a la teva situació: informació

Cotització nul·la o inferior a 360 dies i tens menys de 45 anys Cotització nul·la o inferior a 360 dies i tens menys de 45 anys

Si no tens cotitzats a Espanya, per desocupació, un mínim de 360 dies en els 6 anys anteriors a la darrera sortida d’Espanya, o bé ja vas cobrar la prestació que se’n podia derivar, i tens menys de 45 anys, pots tenir dret a alguna de les prestacions següents. Tria l’opció que s’adapti a la teva situació: informació