Banner Esquerra Catalunya
Del món
a Catalunya
Banner Catalunya
Prestacions per desocupació

Exportació d’una prestació reconeguda a l’exterior Exportació d’una prestació reconeguda a l’exterior

Si perceps una prestació per desocupació en un estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o a Suïssa, pots exportar-la a Catalunya durant un període de 3 mesos, prorrogable a 3 mesos més.

Les condicions són:

  • Haver estat inscrit un mínim de 4 setmanes als serveis d'ocupació del país que et paga la prestació (excepcionalment aquest servei d'ocupació pot autoritzar-ho abans).
  • Demanar al servei d'ocupació l'exportació de la prestació i que et facilitin el formulari U2 (antic formulari E 303). Al servei d'aquest portal anomenat “Tràmits per al retorn” / “Tràmits al país de sortida” / “Davant l'administració del país de sortida”, hi trobaràs informació sobre aquest document.
  • Inscriure't a l'Oficina de Treball (del Servei d'Ocupació de Catalunya) en un termini de 7 dies des de la data en què deixes d'estar registrat al servei d'ocupació del país del qual te'n vas (aquest enllaç et permet cercar l'Oficina de Treball que et correspon per raó de domicili).
  • Lliurar el formulari U2 al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE; antic INEM) a la mateixa Oficina de Treball on estàs inscrit com a desocupat.

Si et cal, pots demanar la pròrroga de l'exportació fins al màxim de 6 mesos, presentant una sol·licitud al servei d’ocupació del país que et paga la prestació abans de la finalització dels 3 primers mesos.

És aquest servei qui decideix concedir-te-la, o no. Per tant, és important que aportis elements que els facin pensar que tens possibilitats de trobar feina a Catalunya. Si t'aproven la pròrroga, podries continuar cobrant la prestació 3 mesos més com a màxim.

Durant el temps de l'exportació, encara que siguis a Catalunya, tens el dret a l'assistència sanitària pel fet de ser perceptor d'una prestació del país de procedència i, per aquest motiu, abans de venir a Espanya cal que demanis al país de procedència la targeta sanitària europea.

Així mateix, conserves els drets que tenies al país de procedència en relació amb les prestacions de malaltia i familiars, amb càrrec a la Seguretat Social d'aquell país.

Clicant aquest enllaç trobaràs la informació que proporciona la Unió Europea sobre l'exportació de prestacions.

Clicant aquest enllaç podràs localitzar les dades dels diferents serveis públics d'ocupació dels estats de la Unió Europea.