Banner Esquerra Catalunya
Del món
a Catalunya
Banner Catalunya
Prestacions per desocupació

Cotitzats menys de 90 dies abans de marxar a l’exterior Cotitzats menys de 90 dies abans de marxar a l’exterior

Si no tens dret a les prestacions anteriors, però tens més de 45 anys i has treballat 6 mesos a l'estranger des de la darrera sortida d'Espanya, pot ser que tinguis dret a la renda activa d'inserció.

Per sol·licitar la prestació t'has d'inscriure a l'Oficina de Treball com a demandant d'ocupació i presentar la sol·licitud davant del SEPE. Aquest tràmit s'ha de fer abans de 12 mesos des de la data de retorn i l'ajut es percep a partir del dia següent a la sol·licitud.

Per inscriure't a l'Oficina de Treball únicament hauràs d'aportar el DNI.

En aquest enllaç trobaràs la informació que facilita el SEPE per tramitar la prestació i la documentació que cal aportar-hi.

En cas que tinguis cotitzacions per desocupació en algun d'aquest estats ( UE, EEE , Suïssa o Austràlia) i no hagis percebut la prestació a què podrien donar dret, és important que sàpigues que si a partir de la data de retorn a Espanya treballes de nou, perds la feina i acredites estar en situació legal de desocupació, pots totalitzar les cotitzacions per desocupació que tinguis en aquests països, tant per acreditar els 360 dies mínims per tenir dret, a Catalunya, a una prestació contributiva per desocupació, com per acreditar els 180 dies que et permeten l'accés al subsidi per desocupació (90 dies si tens càrregues familiars).

Només pots fer aquesta totalització si treballes a Espanya després d'haver-hi retornat.

Al servei d'aquest portal anomenat “Tràmits per al retorn” / “Tràmits al país de sortida” / “Davant l'administració del país de sortida”, hi trobaràs informació sobre el document que has d'aportar per acreditar aquestes cotitzacions.