Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Prestacions si retornes d’un estat de la UE, de l'EEE, de Suïssa o d’Austràlia Prestacions si retornes d’un estat de la UE, de l'EEE, de Suïssa o d’Austràlia

Els conceptes que es valoren a l'hora de determinar si reuneixes els requisits per accedir a una prestació econòmica per desocupació a Espanya (sigui una prestació contributiva, un subsidi o una renda activa d'inserció) són les cotitzacions que poguessis tenir a Espanya abans de marxar, el temps que has treballat i cotitzat a l'estranger, l'edat, els ingressos i l'existència de càrregues familiars.

Ara bé, cal tenir presents tres qüestions singulars que et poden afectar:

 1. La possibilitat d'exportar una prestació que ja estiguis cobrant al país de sortida:
  • Si retornes d'un estat de la UE , de l'EEE o bé de Suïssa i hi estàs cobrant la prestació per desocupació, pots demanar-ne l'exportació cap a Catalunya. Hauràs de complir, però, certes condicions.
  • En el cas concret d'Austràlia, no es pot exercir el dret a l'exportació de la prestació.
 2. La situació en què et trobes si quan vas marxar a l'estranger estaves cobrant l'atur:
  • Si hi has estat més de 12 mesos, la prestació que estaves cobrant s'ha extingit.
  • Si no t'hi has estat 12 mesos, en aquest enllaç tens la informació del SEPE sobre les diferents situacions possibles, que depenen del motiu i la duració del trasllat a l'estranger.
 3. En cas que tinguis cotitzacions per desocupació en algun d'aquest estats ( UE , EEE , Suïssa o Austràlia) i no hagis percebut la prestació a què podrien donar dret:

  Si a partir de la data de retorn a Espanya treballes de nou, perds la feina i acredites estar en situació legal de desocupació, pots totalitzar les cotitzacions per desocupació que tinguis en aquests països, tant per acreditar els 360 dies mínims per tenir dret, a Catalunya, a una prestació contributiva per desocupació, com per acreditar els 180 dies que et permeten l'accés al subsidi per desocupació (90 dies si tens càrregues familiars).

  Només pots fer aquesta totalització si treballes a Espanya després d'haver-hi retornat. Al servei d'aquest portal anomenat “Tràmits per al retorn” / “Tràmits al país de sortida” / “Davant l'administració del país de sortida, hi trobaràs informació sobre el document que has d'aportar per acreditar aquestes cotitzacions.

   Exportació d’una prestació reconeguda a l’exterior Exportació d’una prestació reconeguda a l’exterior

  Si perceps una prestació per desocupació en un estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa, pots exportar-la a Catalunya (o a l’inrevés) durant un període de 3 mesos, prorrogable a 3 mesos més. informació

  Cotitzats 360 dies abans de marxar a l’exterior Cotitzats 360 dies abans de marxar a l’exterior

  Si tenies cotitzats a Espanya, per desocupació, un mínim de 360 dies en els 6 anys anteriors a la darrera sortida d’Espanya, i no vas cobrar la prestació que se’n podia derivar, pots tramitar una prestació contributiva per desocupació. informació

  Cotitzats entre 90 i 359 dies abans de marxar a l’exterior Cotitzats entre 90 i 359 dies abans de marxar a l’exterior

  Si tens cotitzats a Espanya, per desocupació, entre 90 i 359 dies en els 6 anys anteriors a la darrera sortida d’Espanya, i no vas cobrar la prestació per desocupació que se’n podia derivar, com que no tens cobert el període mínim de cotitzacions per accedir a una prestació contributiva, podràs tramitar un subsidi per desocupació. informació

  Cotitzats menys de 90 dies abans de marxar a l’exterior Cotitzats menys de 90 dies abans de marxar a l’exterior

  Si no tens dret a les prestacions anteriors, però tens més de 45 anys i has treballat 6 mesos a l’estranger des de la darrera sortida d’Espanya, pot ser que tinguis dret a la renda activa d’inserció. informació

  informació