Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Prestacions per desocupació

Si s'ha extingit la teva relació laboral a l'estranger, fins i tot voluntàriament, quan retornis a Catalunya pots tenir dret a alguna prestació per desocupació si reuneixes els requisits necessaris.

Aquestes prestacions, que són diferents en funció de si retornes d’un estat que pertany a la Unió Europea , o a l’Espai Econòmic Europeu , o és Suïssa o Austràlia —països amb els quals hi ha conveni sobre prestacions per desocupació— són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE, anteriorment INEM) i per accedir-hi és obligatori que estiguis inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (el SOC) com a demandant de feina.

A Catalunya, ambdós organismes comparteixen dependències i, per tant, has de fer totes les gestions a l'Oficina de Treball que et correspon per raó de domicili (en aquest enllaç tens un cercador per localitzar-la).

Si no vols perdre alguns dels drets que puguis tenir sobre aquestes prestacions, t'has d'inscriure al SOC i presentar la sol·licitud al SEPE d'acord amb aquests terminis:

  • Si presentes una nova sol·licitud, els terminis depenen del tipus de prestació a què tinguis dret. T’indiquem els terminis exactes als apartats que exposen cada prestació.
  • Si exportes les que estàs cobrant a un país de la UE , de l’EEE o de Suïssa: el termini màxim és de 7 dies des de la baixa al servei d’ocupació del país de procedència.

La documentació que et caldrà aportar dependrà del tipus de prestació a què puguis tenir dret. La trobaràs als enllaços que hi ha a l'apartat d'aquest portal que correspongui a la teva situació.