Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Registre civil Registre civil

Des d'un punt de vista institucional, el registre civil de l'estat és únic. Està integrat per :

  • Els registres municipals (a càrrec del jutge de primera instància, assistit pel secretari)
  • Els registres consulars (a càrrec dels cònsols d'Espanya a l'estranger)
  • El Registre Civil Central

A cada demarcació consular hi ha una oficina del registre civil. Els tràmits més freqüents que fan els espanyols residents a l'estranger són els relatius a:

  • Naixements
  • Matrimonis
  • Defuncions

Cal indicar que els tràmits que es fan davant un registre consular repercuteixen al Registre Civil Central.

És convenient consultar el web de la oficina consular espanyola corresponent al país de residència o destinació (o el web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació enllaç ) per obtenir el detall específic dels tràmits que s'hi poden fer.