Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Renovació de permís de conduir Renovació de permís de conduir

Les persones que hagin obtingut el permís de conduir a Espanya, resideixin fora de l'Unió Europea i desitgin renovar-lo hauran de presentar davant el consolat d'Espanya la documentació següent:

  • Taló-foto (document específic d'aquest tràmit que es lliura gratuïtament al consolat).
  • Dues fotografies mida carnet (32 X 26 mil·límetres).
  • Informe d'aptitud psicofísica, expedit per un centre autoritzat (cal consultar al consolat els centres reconeguts), amb fotografia, visat pel consolat i traduït al castellà.
  • Còpia del pagament de les taxes que fixa la Direcció General de Trànsit (DGT) mitjançant transferència bancària al compte IBAN: ES23 0049 5103 7926 1657 8716, SWIFT: BSCHESMM. (Els majors de 70 anys estan exempts del pagament de taxes.)