Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Certificats : vida i estat/inscripció i baixa consular/antecedents penals Certificats: vida i estat / inscripció i baixa consular / antecedents penals

Certificats de fe de vida i estat

El certificat de fe de vida i d'estat és el document que acredita que una persona és viva i quin estat civil té.

Als registres civils consulars és possible obtenir certificats de fe de vida i d'estat.

Certificat de residència

Es pot sol·licitar als consolats (o mitjançant la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris) el document que acredita que un espanyol està inscrit al registre de matrícula consular per tal d'obtenir o renovar el DNI, efectuar tràmits bancaris o altres qüestions.

 • Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris
 • +34 91 379 17 00

Certificat de baixa consular

Es pot sol·licitar un certificat que acrediti que un ciutadà espanyol s'ha donat de baixa del registre de matrícula del consolat per retornar a Espanya o traslladar-se a un altre país. El certificat de baixa consular indica també el període complet en què el ciutadà espanyol ha estat inscrit al RMC.

En cas que l'interessat no hagi obtingut el certificat abans de retornar a Espanya, pot sol·licitar-lo també a la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris

 • Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris
 • +34 91 379 17 00

Certificacions d'antecedents penals

Es tracta d'un document que permet a una persona acreditar l'absència (o, si és el cas, l'existència) d'antecedents penals.

Els espanyols residents a l'estranger disposen de dues vies per obtenir-lo:

.

 • Per correu, mitjançant una sol·licitud dirigida al Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia (en aquest enllaç obtindràs més informació sobre aquest procediment).
 • Mitjançant l'oficina consular. Caldrà:
  • Presentar l'imprès de sol·licitud que facilita l'oficina consular emplenat i signat.
  • Presentar el DNI o el passaport.
  • Designar un representant que reculli el certificat a Espanya, al Ministeri de Justícia (c/ San Bernardo, núm. 45, planta baixa 28025 - Madrid) o en qualsevol de les seves gerències territorials ( enllaç a les adreces de les gerències territorials).

El document no podrà expedir-se en cap cas a l'oficina consular.

En cas que el ciutadà espanyol hagi estat detingut a l'estranger, el consolat corresponent a la demarcació on es trobi el centre penitenciari gestionarà íntegrament la sol·licitud del certificat d'antecedents penals.

Les persones de nacionalitat diferent de l'espanyola no podran sol·licitar aquesta certificació mitjançant les ambaixades i consolats d'Espanya sinó que ho hauran de fer davant les representacions diplomàtiques del seu país acreditades a Espanya.

informació