Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Localització de persones Localització de persones

  • Els consolats espanyols podran ajudar a la recerca de nacionals espanyols a l'estranger, a partir de les referències de què disposin, sempre que la persona buscada s'hagués inscrit al registre de matrícula consular (RMC).
  • De la mateixa manera, es podran presentar a les oficines consulars sol·licituds de recerca de nacionals que resideixin a Espanya. Aquestes sol·licituds es tramitaran mitjançant la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris.

En tots dos casos, les dades sobre la possible localització es facilitaran únicament si la persona buscada ho autoritza.