Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Assistència espanyol en situació de necessitat Assistència a ciutadans espanyols en situació de necessitat

  • Els espanyols residents a l'estranger que es trobin en situació de necessitat poden dirigir-se al consolat i a la Conselleria d'Ocupació i Seguretat Social, on podran obtenir informació sobre els programes d'ajut existents i tramitar, si s'escau, les sol·licituds corresponents.
  • Els espanyols que es trobin temporalment a l'estranger, hagin de fer front a una situació de necessitat sobrevinguda (accidents, robatoris, malaltia sobtada greu o qualsevol altra situació imprevista) i no puguin sortir-se'n pels seus propis mitjans, podran dirigir-se al consolat general d'Espanya més proper, on els prestaran assistència ajudant-los a entrar en contacte amb la seva família o amics a Espanya perquè els puguin ajudar a superar el problema i, en casos excepcionals, els informaran de l'ajut econòmic consular -de caràcter reintegrable- que poden sol·licitar.