Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Registres consulars a
l'exterior

Exercici del dret de vot Exercici del dret de vot - Residents

Els ciutadans espanyols inscrits al registre de matrícula del consolat com a residents, si són majors d'edat, constaran com a inscrits al cens d'espanyols residents absents (CERA) i podran exercir des del consolat el dret de vot en processos electorals convocats a Espanya.

El procediment per al vot d'electors que resideixen de forma permanent a l'estranger es coneix també com a vot CERA. Cal distingir aquest procediment del que regula la possibilitat que les persones que resideixen temporalment a l'estranger votin per correu en processos electorals espanyols (vot ERTA) i que ja s'ha explicat en la secció corresponent.

Procediment per a l'exercici del vot CERA:

 • Es recomana consultar la pàgina web de l'oficina consular espanyola corresponent al país de residència per obtenir informació detallada i específica sobre la documentació i tràmits necessaris per exercir el dret de vot en els processos electorals que es ressenyen més endavant.
 • No obstant això, amb caràcter orientatiu, s'indiquen a continuació els tràmits que, en general, cal dur a terme per poder exercir el dret de vot des de l'estranger:

  Els ciutadans espanyols que resideixin habitualment a l'estranger o els que hi traslladin la seva residència habitual, podran exercir el dret de vot en els processos electorals que es convoquin a Espanya ressenyats a continuació:

  • Eleccions generals
  • Eleccions als parlaments autonòmics
  • Eleccions al Parlament Europeu

Tràmits per a la participació com a elector inscrit al CERA en una convocatòria electoral concreta

 • Consulta de les llistes electorals: Les oficines consulars mantindran durant un termini de 8 dies, a partir del sisè dia posterior a la convocatòria, un servei de consulta de les llistes electorals per tal que els electors del CERA comprovin que hi figuren i s'assegurin de l'exactitud de les seves dades.

  En cas que detectin qualsevol errada, podran formular la reclamació corresponent.

 • Caldrà formular, mitjançant imprès oficial, la sol·licitud de vot dirigida a l'oficina del cens electoral de la província d'inscripció dins dels 25 dies posteriors a la convocatòria.
 • Juntament amb l'imprès de sol·licitud, caldrà adjuntar una fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles (si no se'n té, es podrà aportar certificació de nacionalitat o d'inscripció al registre de matrícula consular, expedides per l'oficina consular corresponent).

L'oficina del cens electoral remetrà al sol·licitant la documentació necessària per votar. Un cop rebuda, l'elector podrà exercir el dret de vot triant entre:

 • Remetre el vot per correu certificat a l'oficina consular o secció consular de la missió diplomàtica en la qual estigui inscrit, no més tard del cinquè dia anterior al dia de les eleccions.
 • Dipositar el vot en urna, entre el quart i segon dia (ambdós inclosos) anteriors al dia de les eleccions, lliurant personalment el sobre a l'oficina consular o secció consular de la missió diplomàtica en la qual estigui inscrit, o als llocs que s'habilitin a aquest efecte.

Des d'aquest enllaç accediràs a la pàgina web de la Direcció General de Política Interior del Ministeri de l'Interior on trobaràs les respostes a les preguntes més freqüents en relació amb l'exercici del dret de vot des de l'estranger.

informació