Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Registres consulars a
l'exterior

Exercici del dret de vot per a no residents Exercici del dret de vot per a no residents

Els ciutadans inscrits al RMC com a no residents poden exercir per correu el dret de vot (vot ERTA).

 • Es recomana consultar la pàgina web de l'oficina consular espanyola corresponent al país de residència per obtenir informació detallada i específica sobre la documentació i els tràmits necessaris per exercir el dret de vot en els processos electorals que es ressenyen més endavant.
 • No obstant això, amb caràcter orientatiu, s'indiquen a continuació els tràmits que, en general, cal dur a terme per poder exercir el dret de vot des de l'estranger.

  Les persones inscrites al registre de matrícula consular (RMC) com a no residents (quan figurin com a electors inscrits al cens electoral d'espanyols residents a Espanya, CER) podran votar des de l'estranger en els processos electorals següents:

  • Eleccions generals
  • Eleccions als parlaments autonòmics
  • Eleccions al Parlament Europeu
  • Eleccions municipals

Tràmits per a la participació com a elector en una convocatòria electoral concreta

 • Caldrà sol·licitar la documentació per exercir el dret de sufragi des de l'estranger a l'oficina de cens electoral corresponent, mitjançant l'oficina consular on l'elector estigui inscrit com a no resident, abans que es compleixin 25 dies des de la convocatòria del procés electoral.
 • Un cop l'elector rebi la documentació per votar des de l'estranger, haurà de remetre-la per correu certificat a la mesa electoral que li correspongui, en tot cas abans del tercer dia previ al de la votació.

Des d'aquest enllaç accediràs a la pàgina web de la Direcció General de Política Interior del Ministeri de l'Interior, en la qual trobaràs les respostes a les preguntes més freqüents en relació amb l'exercici del dret de vot des de l'estranger.