Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Registres consulars a
l'exterior

Registre de matrícula consular - No resident Registre de matrícula consular - No resident

Els ciutadans espanyols que es traslladin a l'estranger sense ànim de permanència, en una estada temporal o de curta durada, poden inscriure's com a no residents en el registre de matrícula consular (RMC) a l'oficina consular d'Espanya corresponent a la demarcació on s'estableixin.

El col·lectiu de no residents inclou els estudiants que es desplacen temporalment per fer cursos a l'estranger, les persones que fan un viatge llarg de turisme o de negocis, els voluntaris en organitzacions no governamentals, les persones que viatgen per rebre tractament mèdic o qualsevol altra motivació que doni lloc a una estada a l'estranger sense vocació de permanència.

La inscripció al RMC per a no residents no és obligatòria, però sí molt recomanable, especialment quan es tracti d'estades en països amb risc de patir catàstrofes naturals o amb inestabilitat política greu. Així, en cas d'activació de programes d'emergència, el consolat podrà contactar amb tots els ciutadans espanyols que es trobin a la demarcació.

Destaquem les diferències entre la inscripció al RV i la inscripció en al RMC com a no resident:

  • Inscripció al RV: El tràmit es fa al web dels serveis centrals del Ministeri d'Afers Exteriors (MAEC) i té l'objectiu de facilitar als serveis consulars la localització i el contacte amb les persones que, viatgin o no a països on es poden produir situacions de risc, puguin patir una incidència que requereixi l'assistència consular.
  • Inscripció al RMC com a no resident: El tràmit es fa directament a l'oficina consular i, a més de proporcionar els mateixos beneficis que implica la inscripció al RV, facilita la substitució de la documentació personal en cas de pèrdua o robatori (caldrà presentar denúncia prèvia davant la policia local del país) i permet l'exercici de determinats drets de ciutadania com, per exemple, el del vot per correu en els processos electorals que es desenvolupin a Espanya.

Es recomana consultar la pàgina web de l'oficina consular espanyola corresponent al país de destinació per obtenir informació específica sobre els serveis que s'ofereixen i sobre la documentació i tràmits necessaris per a la inscripció al RMC com a no resident.