Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Registres consulars a
l'exterior

Registres consulars a l’exterior

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació d'Espanya (MAEC) i la xarxa d'oficines consulars disposen de diversos sistemes de registre per tal que els ciutadans espanyols que viatgin temporalment o estableixin la seva residència en un país estranger puguin gaudir de determinats serveis d'assistència i exercir drets de ciutadania.

Entre aquests sistemes de registre cal distingir:

  • El registre de viatgers (RV) del MAEC: registre en línia destinat a persones que viatgin temporalment a l'estranger.
  • El registre de matrícula consular (RMC):
    • Per a residents a l'estranger
    • Per a no residents

En les seccions següents s'informa de les característiques de cadascun d'aquests registres i dels tràmits que cal portar a terme per inscriure-s'hi, així com del contingut detallat dels serveis que les missions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger poden oferir als ciutadans espanyols inscrits.