Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Unitats d'atenció presencial

 Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

 

El registre, impulsat per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, és l'eina que permet al Govern de Catalunya conèixer la situació dels catalans i catalanes residents a l'exterior, així com establir canals de comunicació entre aquest col·lectiu i la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, el registre de catalans i catalanes residents a l'exterior serà l'instrument que possibilitarà als ciutadans inscrits l'exercici dels seus drets com a catalans i possibilitarà també que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquest col·lectiu siguin més efectives.

 

Més informació i accés al procediment d'inscripció a afersexteriors.gencat.cat

 

Qui es pot registrar?

El registre voluntari de catalans i catalanes residents a l'exterior s'adreça a aquells ciutadans que tenen la condició política de català d'acord amb ... política de català d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tenen aquesta condició les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen fora de l'Estat espanyol (i, per tant, s'han donat d'alta als registres dels serveis consulars espanyols) i tenen l'últim veïnatge administratiu (darrer empadronament a l'Estat espanyol) en alguna població de Catalunya.

També s'inclouen en aquesta condició aquells ciutadans amb nacionalitat espanyola que resideixen fora de l'Estat espanyol i que tenen com a municipi d'adscripció (en no haver residit mai a l'Estat espanyol) qualsevol de les poblacions catalanes.