Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Servei d'acollida

Servei d'acollida

Dóna'ns informació que ens ajudi a identificar el servei que s'ajusta a les característiques del teu desplaçament.

Selecciona les dades que corresponguin al teu perfil.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que les teves dades seran incorporades al fitxer "Portal MónCat", del qual és responsable la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball; així mateix, s'hi incorporarà la informació relativa als serveis que hagis sol·licitat i rebut.

La finalitat del fitxer "Portal MónCat" és proporcionar informació i gestionar l'oferiment dels serveis que puguin necessitar els catalans i les catalanes que hagin optat per obtenir una experiència professional temporal a l'exterior; i disposar de les dades agregades i anònimes que permetin la confecció d'estadístiques i l'anàlisi de l'ús dels serveis oferts, per tal d'anar-los ajustant a les necessitats reals.

Autoritzes aquesta direcció a tractar les teves dades amb aquesta finalitat. També t'informem que si sol·licites un servei que es presta des de l'exterior, com és el cas del Servei d'Acollida, transferirem les teves dades a l'òrgan o a l'entitat prestadora al país que correspongui.

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, carrer Sepúlveda, 148-150, 08011 Barcelona. Adreça electrònica: dgrelacionslaborals.tsf@gencat.cat

Accepto les condicions de privacitat