Els
països
Compara països
Compara indicadors

Selecciona i compara:

Pots fer una selecció directa dels països que t'interessi comparar. També pots utilitzar els elements de filtre que se t'ofereixen (individualment o conjuntament) i obtindràs la llista dels que compleixin les condicions de filtratge.

Obtindràs informació sobre els indicadors socioeconòmics que s'indiquen a continuació per a tots els països seleccionats.

Taxa d'atur Renda per càpita Població Temps negoci Creixement PIB Taxa migració
Alemanya 5% 41.313 81.413.145 10,5 1,72% 1,55%
Argentina 8,20% 13.432 43.416.755 25 2.37% 0,07%
Austràlia 6% 56.311 23.781.169 2,5 2,24% 4,50%
Àustria 5% 43.775 8.611.088 21 0,96% 1,74%
Bèlgica 8,50% 40.324 11.285.721 4 1,50% 2,43%
Brasil 6,80% 8.539 207.847.528 79,5 -3,85 0,01%
Canadà 6,90% 43.249 35.851.774 1,5 1,08% 3,38%
Dinamarca 6,60% 51.989 5.676.002 3 0,99% 1,73%
Estats Units 6,20% 56.116 321.418.820 5,6 2,60% 1,59%
Finlàndia 8,60% 42.311 5.482.013 14 0,21% 1,98%
França 9,9% 36.206 66.808.385 3,5 1,27% 0,5%
Itàlia 12,50% 29.958 60.802.085 6,5 0,09% 0,89%
Japó 3,7% 34.524 126.958.472 11,2 -1,22% 0,27%
Luxemburg 6,10% 101.450 569.676 16,5 4,85% 9,17%
Marroc 10,20% 2.878 34.377.511 9,5 4,51% -0,94%
Mèxic 4,90% 9.005 127.017.224 8,4 2,46% -0,43%
Noruega 3,40% 74.400 5.195.921 4 1,61% 4,7%
Nova Zelanda 5,6% 37.808 4.595.700 0,5 3,39% 0,16%
Països Baixos 6,90% 44.300 16.936.520 4 1,95% 0,66%
Panamà 4,30% 13.268 3.929.141 6 5,78% 0,75%
Qatar 0,30% 76.653 2.235.355 8,7 3,55% 18,03%
Regne Unit 6,30% 43.876 65.138.232 4,5 2,22% 1,41%
Rússia 5,10% 9.093 144.096.812 9,8 -3,73% 0,78%
Sud-àfrica 25,10% 5.724 54.956.920 43 1,26 % 1,15
Suècia 8% 50.580 9.798.871 7 4,12% 2,86%
Suïssa 4,50% 80.945 8.286.976 10 0,84% 4,78%
Uruguai 7% 15.574 3.431.555 6,5 0,98% -0,88%
Xile 6,40% 13.416 17.948.141 5,5 2,31% 1,16%
Xina 4,70% 8.028 1.371.220.000 28,9 6,91% -0,13%