Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Sistema sanitari

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

A Espanya, la protecció de la salut i l’atenció sanitària a tots els ciutadans són drets reconeguts per la Constitució (art. 43). Per desenvolupar-los, aquests drets s’interpreten d’acord amb un seguit de principis: informació

Incorporació al sistema sanitari Incorporació al sistema sanitari

Per adquirir la condició d’assegurat, cal complir algun dels requisits següents: informació

Cobertura per a ciutadans retornats Cobertura per a ciutadans retornats

Els catalans espanyols d’origen i residents a l’exterior que retornin a Catalunya tenen dret a ser inclosos dins del sistema de la Seguretat Social, pel fet de ser retornats, sempre que no tinguin dret a aquesta assistència per altre vies, d'acord amb les disposicions de la legislació de Seguretat Social espanyola, de les de l'estat de procedència o de les normes o convenis internacionals de la Seguretat Social. informació

Cobertura per a estrangers amb autorització temporal Cobertura per a estrangers amb autorització temporal

En cas d’un desplaçament temporal a Catalunya per part d’un ciutadà d’un estat membre de la UE, de l’EEE o de Suïssa, el document necessari que garanteix l’atenció sanitària pública és la targeta sanitària europea (TSE). Les seves principals característiques són: informació