Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Registre d'una empresaRegistre d'una empresa

Obligacions legals Obligacions legals

Per conèixer quins són els tràmits legals que un empresari ha de tenir presents abans d’obrir un negoci, es pot fer ús del web de Canal Empresa, el servei d’ajuda als emprenedors del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei inclou una útil eina de cerca guiada de tràmits que permet saber quins tràmits cal iniciar, independentment de l’administració competent, segons l’activitat que es pretén iniciar. informació

Fiscalitat de l’empresa Fiscalitat de l’empresa

Les obligacions fiscals són diferents en cada país, així que cal conèixer bé quines són abans d’obrir un negoci a Catalunya. Igual que en el cas de les obligacions legals, es pot fer ús del web de Canal Empresa. informació

Formes jurídiques Formes jurídiques

A Catalunya es poden constituir tipus molt diversos de societats mercantils, les més habituals de les quals són la societat civil particular (SCP), que realment és l’associació de dos o més empresaris individuals; la societat de responsabilitat limitada (SRL) i la societat anònima (SA). informació

Procés de constitució i tràmits Procés de constitució i tràmits

Es pot trobar una explicació detallada de tot el procediment de constitució i del tràmit de registre dels tipus de societats mercantils més habituals a Catalunya al web de Canal Empresa. informació