Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

El contracte de treball El contracte de treball

El contracte de treball és regulat per l'Estatut dels Treballadors, que és la norma bàsica que regula els drets dels treballadors a l'Estat espanyol.

La relació laboral entre un empresari i un treballador ha de formalitzar-se mitjançant un contracte de treball, que tindrà, amb caràcter general, forma escrita. L'empresari lliurarà a la representació legal dels treballadors una còpia bàsica de tots els contractes. Posteriorment, aquesta còpia bàsica es comunicarà a una Oficina de Treball.

Poden subscriure un contracte de treball: els majors d'edat (18 anys), els menors de 18 anys legalment emancipats, majors de 16 i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tingui a càrrec. I també, si viuen de forma independent, amb el consentiment exprés o tàcit dels pares o tutors, els estrangers d'acord amb la legislació que els sigui aplicable.

En aquesta   Guia de contractes (Servicio Público de Empleo Estatal) pots consultar la tipologia de contractes que preveu actualment l'ordenament jurídic.

Els models de contractes es poden descarregar en aquesta pàgina web.