Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Prestacions per desocupacióInformació laboral bàsica

El contracte de treballEl contracte de treball

El contracte de treball és regulat per l’Estatut dels Treballadors, que és la norma bàsica que regula els drets dels treballadors a l’Estat espanyol. La relació laboral entre un empresari i un treballador ha de formalitzar-se mitjançant un contracte de treball, que tindrà, amb caràcter general, forma escrita. L’empresari lliurarà a la representació legal dels treballadors una còpia bàsica de tots els contractes. Posteriorment, aquesta còpia bàsica es comunicarà a una Oficina de Treball. informació

Edat i salari mínimsEdat i salari mínims

D’acord amb l'Estatut dels Treballadors, es distingeixen tres trams d'edat amb tres escenaris diferents. informació

Jornada, vacances i permisosJornada, vacances i permisos

Amb caràcter general, la durada de la jornada de treball té com a límit les 40 hores setmanals. La durada de la jornada ordinària de treball és la pactada als convenis col·lectius o als contractes de treball. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadamentAfiliació a la Seguretat Social i acomiadament

La Seguretat Social és un sistema de protecció pública adreçat a totes les persones que garanteix les prestacions assistencials, les prestacions sanitàries i les prestacions econòmiques o de qualsevol altra classe que les normes hagin establert, per tal d'afrontar les situacions de necessitat social que puguem patir. informació

Drets sindicalsDrets sindicals

Tant la Constitució espanyola com l’Estatut dels Treballadors recullen el dret dels treballadors a la lliure sindicació. informació