Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Compte bancariCompte bancari

Tipus de comptes bancaris Tipus de comptes bancaris

Els comptes bancaris més habituals a Espanya són els següents: informació

Estrangers amb autorització temporal Estrangers amb autorització temporal

Qualsevol persona estrangera que no vulgui romandre a Espanya més d’uns quants mesos pot obrir un compte bancari, però, atesa la situació de no residència d’aquesta persona, el procediment d’obertura té unes característiques pròpies. informació