Els
països
Uruguai
Uruguai

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

Els documents públics no redactats originàriament en castellà han d’estar vàlidament traduïts per tal que siguin admesos i puguin produir efectes a l’Uruguai.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

La traducció jurada l’ha de realitzar un  traductor públic de l’Uruguai ( enllaç al Colegio de Traductores Públicos del Uruguay).

No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest cas caldrà legalitzar la seva firma (pots ampliar la informació consultant l’apartat anterior, sobre legalització de documents públics, o la pàgina  web del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació [MAEC]). Convé recordar que el MAEC nomena periòdicament traductors-intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per efectuar traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant d’organismes públics. El mateix MAEC manté una  llista pública actualitzada dels traductors-intèrprets jurats.