Els
països
Uruguai
Uruguai

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre Espanya i l’Uruguai. informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans espanyols que vulguin entrar a l’Uruguai no necessiten visat; n'hi ha prou amb el document d'identitat en vigor o, si no se'n té, el passaport. informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Els ciutadans espanyols podran entrar i romandre a l’Uruguai en les categories de:  informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Els ciutadans espanyols podran entrar i romandre a l’Uruguai en les categories de:  informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

Els ciutadans espanyols podran entrar i romandre a l’Uruguai en les categories de:  informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

Els ciutadans espanyols podran entrar i romandre a l’Uruguai en les categories de:  informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

La cèdula d'identitat (CI) és el document nacional que identifica la persona física que habita a l’Uruguai, d’acord amb la documentació que demostra aquesta situació i a la confrontació dactiloscòpica.  informació