Els
països
Uruguai
Uruguai

Informació dels serveis diplomàtics del país Informació dels serveis diplomàtics del país

Apartat a disposició dels serveis diplomàtics corresponents, per a la incorporació de les indicacions o recomanacions que estimin convenients