Els
països
Uruguai
Uruguai

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

El sistema educatiu uruguaià està organitzat en els nivells següents, d’acord amb el que estableix la Ley 18.437, General de Educación, del 12 de desembre de 2008 (consulta del text legal):  informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

El sistema sanitari públic a l’Uruguai s’anomena Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) i el dirigeix el Ministerio de Salud Pública (enllaç al seu web). El seu principal objectiu és oferir a tots els uruguaians, nacionals i residents, cobertura sanitària mitjançant el Seguro Nacional de Salud (SNS).  informació