Els
països
Uruguai
Uruguai

Obertura d'un compte bancari Obertura d'un compte bancari

L’obertura d’un compte bancari a l’Uruguai és un tràmit que es resol acudint personalment a una oficina de l’entitat bancària que es vulgui i presentant la documentació següent:

  • Original i còpies d’almenys, dos documents d’identitat estrangers que incloguin fotografia (per exemple, el passaport i el DNI espanyols).
  • Constància d’adreça, tant al país d’origen com a l’Uruguai (per exemple, una factura o rebut a nom seu on hi consti l’adreça).
  • Prova d’ingressos (per exemple, un certificat de l’última nòmina cobrada). Si es tracta d’un estudiant, una persona desocupada o qualsevol altre que no tingui ingressos, no cal aquest requisit.

També s’exigeix un import mínim d’apertura que depèn de la divisa en què es faci: 200 €, 200 $ o 3.000 pesos uruguaians.

Si el compte bancari ha de rebre dipòsits per valor de més de 10.000 $, cal presentar documentació que justifiqui l’origen dels fons (per exemple, si es tracta del preu rebut per la venda d’un habitatge, el document de compravenda). Així mateix, si l’import dels 10.000 $ s’assoleix en diverses tandes, el banc podrà demanar igualment la corresponent justificació.

Si en canvi es tracta de diners fruït de l’estalvi i generats al llarg dels anys, caldrà presentar un extracte del compte bancari on es trobaven dipositats aquests diners fins ara. Segons l’entitat bancària de què es tracti, pot ser necessari aportar a més una carta de referència emesa pel banc d’origen que contingui aquestes dades:

  • Nom complet del client.
  • Número de document d’identitat.
  • Antiguitat del client.
  • Constància de l’existència de comptes a nom seu amb un historial de transaccions normals i origen lícit dels fons dipositats.

Segons sigui l’ús esperat del compte bancari, les quantitats involucrades i la periodicitat dels moviments, el banc pot demanar encara més documentació i, fins i tot, denegar-ne l’apertura.

De tota manera, si es tracta d’un compte corrent a nom d’una persona treballadora i amb vista a ingressar-hi el sou, el més normal és que no hi hagi cap problema i que aquell mateix dia s’accepti la sol·licitud.

Cal tenir present l’horari dels bancs a l’Uruguai, que no és pas l’habitual. Obren de dilluns a divendres entre les 13.00 h i les 18.00 h, tot i que els caixers automàtics acostumen a estar disponibles les 24 hores del dia. En canvi, les cases de canvi tenen un horari més ampli, tot i que depèn de la casa de què es tracti. Amb tot, n’hi ha que romanen obertes de 10.00 h a 22.00 h.

informació