Els
països
Uruguai
Uruguai

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 3.396.753 3.407.969 3.419.516 3.431.555

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes -104.000 -50.000 -30.000
Percentatge sobre la població* - 3,13 % - 1,50 % - 0,88 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 15.092 $ 16.881 $ 16.738 $ 15.574 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 7,2 % 6,3 % 6,5 % 6,6 % 7 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any 20122013 2014 2015 
En xifres absolutes* 51.265.399.745 $  57.531.233.351 $ 57.235.766.825 $ 53.442.697.569 $
Creixement percentual* 3,54 % 4,64 % 3,24 % 0,98 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1) Ind.(2)Serv.(3)
9% 26%  65 %
 Agr.(1) Ind.(2)Serv.(3)
9% 27% 64 %
 Agr.(1) Ind.(2)Serv.(3)
8% 28% 64 %
 Agr.(1) Ind.(2)Serv.(3)
7 % 29% 64 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 64 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
informació