Els
països
Uruguai
Uruguai

Dades bàsiques Dades bàsiques

L’Uruguai és un Estat unitari i democràtic, on el govern es divideix en tres poders, tot i que la Constitució de 1967 inspira un caràcter presidencialista. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació