Els
països
Uruguai
Uruguai

Consolats Consolats

Consolats d'Espanya a l'Uruguai

A Montevideo:
 Demarcació consular

Consolats de l'Uruguai a Catalunya

Consolat de l'Uruguai a Barcelona

Serveis consulars: En trobaràs informació detallada a la pàgina  web del consolat. Els ciutadans espanyols no necessiten  visat per entrar al país.