Els
països
Uruguai
Uruguai

Comunitats catalanes Comunitats catalanes i altres entitats 

Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea

Comunitats catalanes 

Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya ha reconegut a través d'un acord del Govern, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, i d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior.

Les comunitats catalanes de l'exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Alguna d'aquestes entitats, lligant amb l'esperit que en va originar la creació, han reaccionat a les demandes dels catalans i catalanes que estan interessats a emigrar als seus països d'ubicació. En aquest sentit, en alguns casos es pot trobar informació d'interès i caràcter local, a les seves pàgines webs.

Casal Català de Montevideo

Associació d'Empresaris d'Ascendència Catalana a l'Uruguai (ASEACU)

Catalans al món

Catalans al món és un projecte, que no depèn de l’Administració, que aplega una xarxa mundial de pàgines web per posar en contacte els catalans i les catalanes que viuen per tot el món, de manera ràpida, eficient i gratuïta.

Webs de Catalans al món a l'Uruguai:

informació