Els
països
Suïssa
Suïssa

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

Suïssa es un país plurilingüe. Té quatre llengües nacionals: alemany, francès, italià i retoromànic.

Els documents públics no redactats originàriament en qualsevol d’aquets idiomes hauran d’estar vàlidament traduïts per tal que siguin admesos i puguin produir efectes a Suïssa.

Les autoritats suïsses acostumen a exigir que els documents estiguin traduïts a l’anglès o a alguna de les llengües oficials. Segons la informació facilitada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport , aquestes traduccions han d’estar fetes per un traductor professional. Les autoritats suïsses també admeten una traducció efectuada a Espanya. En aquest cas, cal que la traducció l’hagi realitzada un traductor jurat per tal que l’Ambaixada Espanyola a Berna ho validi amb el visat corresponent, exigit per les autoritats suïsses. Es recomana la utilització de traductors reconeguts pel Ministeri espanyol d’Afers Exteriors .