Els
països
Suïssa
Suïssa

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conduir espanyol es pot bescanviar a Suïssa. Per fer-lo, has d’anar a l’oficina de Trànsit (Strassenverkehrsamt) corresponent al teu cantó de residència. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Important! L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destinació.

Informació sobre la normativa europea aplicable.  informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i a fi que pugui produir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen.  informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.  informació